สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.อำนาจเจริญ จัดอบรมบัญชีและกฎหมายเสริมศักยภาพบุคลากรสหกรณ์

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 10:00 น.
 713
UploadImage

สสจ.อำนาจเจริญ จัดอบรมบัญชีและกฎหมายเสริมศักยภาพบุคลากรสหกรณ์
 
(วันที่ 13 กันยายน 2563) สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “รู้เท่าทันบัญชีสหกรณ์ในยุค 5G” และ “กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายไมตรี แก้วมงคล ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “ความเป็นมาของ สสจ.อำนาจเจริญ” ในการนี้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มอบหมายให้นางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานพร้อมมอบเงินอุดหนุนในการจัดโครงการสัมมนาจำนวน 30,000 บาท 
 
สำหรับโครงการสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมฯ  นางจิระนุช สินทวี นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการพิเศษ และนายตักกะพงษ์ สุขวรรณ นิติกรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายตลอดงาน และมีคณะกรรมการ สสจ. อำนาจเจริญ ร่วมงานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างดี มีผู้เข้าสัมมนาจำนวน 82 คน จาก 43 สหกรณ์
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage