สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.ชุมพร จัดอบรม "กฎหมายสหกรณ์ที่ผู้บริหารสหกรณ์ควรรู้"

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 น.
 539
UploadImage

สสจ.ชุมพร จัดอบรม "กฎหมายสหกรณ์ที่ผู้บริหารสหกรณ์ควรรู้"
 
(10 กันยายน 2563) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) บรรยายพิเศษในโครงการอบรม "กฎหมายสหกรณ์ที่ผู้บริหารสหกรณ์ควรรู้" ซึ่งจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชุมพร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด อ.เมือง จ.ชุมพร พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดอบรมให้แก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชุมพร จำนวน 41,000 บาท
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage