สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. ปิดโครงการฝึกอบรม "การเงิน การบัญชี และการบริหาร" รุ่น 5

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 09 ก.ย. 2563 เวลา 15:00 น.
 569
UploadImage

สสท. ปิดโครงการฝึกอบรม "การเงิน การบัญชี และการบริหาร" รุ่น 5
 
วันที่ 9 กันยายน 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สถาบันพิทยาลงกรณ์ จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการนักบริหารสหกรณ์ หลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหาร" สำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 5 โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมฯ มี ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส น.ม.ส. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมที่ 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CLTCOOPNEWS&set=a.2802464866696278
 
UploadImage