สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 9

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 09 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 น.
 200
UploadImage

สสท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 9
 
                (วันที่ 9 กันยายน 2563) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานฯในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯชุดที่25) โดยมีการประชุมในเรื่องของการก่อสร้างศูนย์สินค้าสหกรณ์ไทย โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์เด่นประจำจังหวัด การพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารฝึกอบรมและวิชาการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สรุปผลการจัดโครงการคณะกรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์เพื่อประชุมหารือร่วมกับสหกรณ์จังหวัด สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และพบปะสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค
 
                ทั้งนี้ นางมณีพรรณ โคตรบุตรพร้อมด้วยกรรมการ สสท. และเจ้าหน้าที่ สสท. ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับคุณสุนารี มีทรัพย์ ในโอกาสได้รับเลือกตั้ง เป็นประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด และเป็นกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยตำแหน่ง ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage