สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรม "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร ๑)

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 09 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 น.
 264
UploadImage

สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรม "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร ๑)
(9 กันยายน 2563) สันนิบาตสหกร์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยนายวิฑูรย์ แนวพานิช กรรมการดำเนินการฯ ร่วมงานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในโครงการอบรม "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร ๑) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2563 โดยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมนิภา การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในการนี้ได้มอบเงินสนับสนันการจัดโครงการให้แก่นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุราฎร์ธานี จำนวน 96,000 บาท

อนึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากนายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage