สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.นครศรีธรรมราช จัดอบรม “รู้เท่าทันบัญชีสหกรณ์ในยุค 5G”

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 08 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 น.
 734
UploadImage

สสจ.นครศรีธรรมราช จัดอบรม “รู้เท่าทันบัญชีสหกรณ์ในยุค 5G”
 
(8 กันยายน 2563) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) บรรยายพิเศษในโครงการอบรม หลักสูตร “รู้เท่าทันบัญชีสหกรณ์ในยุค 5G” ซึ่งจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมเกียรตินคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดอบรมให้กับนายสุรินทร์ ขวัญทอง ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100,000 บาท มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 150 คน
 
อนึ่ง ได้รับเกียรติจากนายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage