สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

​สสจ.หนองบัวลำภู จัดอบรม "กฎหมายที่เกี่ยวกับสหกรณ์"

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 07 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 น.
 486
UploadImage
 
สสจ.หนองบัวลำภู จัดอบรม "กฎหมายที่เกี่ยวกับสหกรณ์"
(วันที่ 7 กันยายน 2563) สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด จัดโครงการอบรมผู้บริหารสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ ในหลักสูตร "กฎหมายที่เกี่ยวกับสหกรณ์" ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมี นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด  นายประยุทธ แก้วอาษา ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวรายงาน และว่าที่พลตรี ดร.สมบัติ วงศ์คำแหง เป็นวิทยากรบรรยายตลอดหลักสูตร ทั้งนี้นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ได้รับเกียรติเข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ด้วย
 
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage