สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สสพ.2 หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ กลุ่ม ขสมก.

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 29 ส.ค. 2563 เวลา 20:04 น.
 687
 UploadImage
 
ผอ.สสพ.2 หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ กลุ่ม ขสมก.
 
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นสหกรณ์ในกลุ่มองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยมี นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2 และส่วนกลาง เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องประเด็นการตรวจสอบความเสียหาย และหาแนวทางแก้ไข พร้อมนี้ นางภัคนันท์ ภัทรรังสิมันตุ์ ผู้แทนจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage