สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์พิจิตรจับมือเอกชนหนุนสมาชิกปลูกกะหล่ำปลีหน้าฝน 1 ไร่กำไรกว่า 7 หมื่น

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 29 ส.ค. 2563 เวลา 19:56 น.
 669
UploadImage


 
สหกรณ์พิจิตรจับมือเอกชนหนุนสมาชิกปลูกกะหล่ำปลีหน้าฝน 1 ไร่กำไรกว่า 7 หมื่น
ใช้ตลาดนำการผลิต เลี่ยงเก็บเกี่ยวชนกับกะหล่ำปลีของภูทับเบิกที่ออกช่วงฤดูหนาว
 
            นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้จับมือกับภาคเอกชนในโครงการส่งเสริมสมาชิกปลูกกระหล่ำปลีในฤดูฝน เพื่อติดตามผลผลิตว่าได้ผลเป็นอย่างไรและสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มากน้อยเพียงใด เบื้องต้นสมาชิกสหกรณ์พอใจกับผลผลิตและราคา ที่รับซื้อ เนื่องจากได้มีการวางแผนให้เกษตรกรปลูกนอกฤดู ทำให้ราคารับซื้อสูงกว่ากระหล่ำปลีในฤดูหนาว ซึ่งจะเป็นช่วงที่ผลผลิตจากภูทับเบิกแหล่งผลิตรายใหญ่ออกสู่ตลาด
            ทั้งนี้ โครงส่งเสริมปลูกพืชหลากหลาย ในฤดูการผลิต 2562/63 ซึ่งสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด ร่วมมือกับบริษัทเอกชนส่งเสริมเกษตรกรที่เป็นสมาชิกปลูกพริกซอสและกระหล่ำปลี และยังมีความร่วมมือกับสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอีกหลายแห่ง ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 3 ปี โดยเอกชนจะแจ้งปริมาณความต้องการผลผลิตเพื่อให้สหกรณ์ใช้ตลาด  เป็นตัวนำ และมาวางแผนเพื่อส่งเสริมการผลิตให้กับสมาชิก ซึ่งที่ผ่านมาสมาชิกสหกรณ์พอใจกับผลตอบแทนที่ได้รับทำโครงการลักษณะนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายของกรมที่ต้องการให้สหกรณ์หาอาชีพเสริมหรือปลูกพืชที่ตลาดมีความต้องการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างไรก็ตามได้กำชับให้สหกรณ์ประสานร่วมมือกับเอกชนที่เป็นคู่ค้า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงการผลิตของสมาชิก เพื่อให้ผลผลิตได้คุณภาพตามที่ตลาดและผู้บริโภคต้องการ
            ด้าน นายวินัย จันทร์เชื้อ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด อยู่หมู่ที่ 4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จากเดิมเคยปลูกพริกซอสก็ได้ผลผลิตราคาดี เมื่อทางสหกรณ์และเอกชนได้มาแนะนำให้ทดลองปลูกกะหล่ำปลี ก็ลองทำครั้งแรก บนพื้นที่ มี 1 ไร่ 1 งาน เริ่มปลูกตั้งแต่ 15 มิ.ย. 63 ถึงฤดูเก็บเกี่ยวในเดือนก.ย. 63 คาดว่าจะได้ผลผลิตจำนวน 7 ตัน ราคารับซื้อประมาณตันละ 18,000 บาท คาดว่าจะมีรายได้ 126,000 บาท เมื่อหักต้นทุน การผลิต 50,000 บาท จะทำให้มีกำไรเหลือ 76,000 บาท ซึ่งขณะนี้แปลงกะหล่ำปลีของเพื่อนสมาชิกบางรายได้ทยอย เก็บผลผลิตแล้ว เพราะมีการวางแผนในการปลูกเพื่อให้ผลผลิตออกมาไม่พร้อมกัน ซึ่งจะช่วยคุมปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีรายได้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้
             นายสมศักดิ์ สีอุดทา ประธานสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ได้จับมือเอกชนคือบริษัท ศราวุฒิการเกษตร จำกัด ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกมาเป็นเวลา 3 ปี โดยจะเน้นปลูกพืชอายุสั้น ให้ผลผลิตเร็ว ตลาดมีความต้องการและรับซื้อในราคาที่เกษตรกรพอใจ โดยก่อนหน้าได้ทำโครงการปลูกพริกซอส ซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความเชื่อมั่นร่วมกันจากการส่งเสริมต่อเนื่องหลายฤดูกาลผลิต ต่อมา สหกรณ์ได้ตกลงกับทางบริษัทส่งเสริมปลูกกะหล่ำปลี เพื่อนำไปส่งที่ตลาดไท ซึ่งสหกรณ์มีโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก โดยจัดสรรเงินกู้ให้รายละ 2 หมื่นบาท เมื่อเกษตรกรนำผลผลิตมาขายกับสหกรณ์ ทางสหกรณ์จะหักรายได้จากการขายผลผลิตไว้ 50 เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นชำระหนี้คืนสหกรณ์  ซึ่งเงินกู้ 1 งวดสามารถใช้เป็นทุนการผลิตได้สองรอบการผลิต ทำให้ขณะนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด เริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถนำเงินมาส่งชำระหนี้ที่เคยค้างกับสหกรณ์ได้ ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะทำให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับสหกรณ์มากขึ้นแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงและส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage