สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท.สนับสนุนการให้การศึกษาอบรมของ สสจ.ลำปาง

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 09:45 น.
 585
UploadImage
 
สสท.สนับสนุนการให้การศึกษาอบรมของ สสจ.ลำปาง
(28 สิงหาคม 2563) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยการนำของนางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ  พร้อมด้วยนายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ มอบเงินสนับสนุนการให้การศึกษาอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง หลักสูตร “Service Mind เพื่องานสหกรณ์” ซึ่งจัดขึ้นโดยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดลำปาง (สสจ.ลำปาง) ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง กลุ่มเป้าหมายสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดร่วม 200 คน บุคลากรสหกรณ์เป็นทุนมนุษย์ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนสหกรณ์สู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage