สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหประกันชีวิตลงนามความร่วมมือ กับ สอ.สำนักงาน ป.ป.ส.

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 09:27 น.
 317
UploadImage
 
สหประกันชีวิตลงนามความร่วมมือ กับ สอ.สำนักงาน ป.ป.ส.
 
นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำกัด (สอ.สำนักงาน ป.ป.ส.) ในการจัดสวัสดิการประกันชีวิตให้กับสมาชิกของสหกรณ์ โดยมีนายสุพจน์ อุปลา กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำกัด (วันที่ 25 สิงหาคม 2563)


UploadImage

UploadImage