สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เดินหน้าจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 27 ส.ค. 2563 เวลา 18:34 น.
 498
UploadImage

 
เดินหน้าจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
 
(27 สิงหาคม 2563) ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดประชุมจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และคณะ ร่วมบรรยายแนวทางและขั้นตอนการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนในการกระจายความช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึง
 
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 ประเภท จำนวน 25 สหกรณ์ รวม 80 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด จากการประสานงานการจัดตั้งของ นายปฏิวัติ แสงจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์