สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญ : ลงพื้นที่ติดตามโครงการสนับสนุนเงินทุน เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 09:12 น.
 637
UploadImage

 
อำนาจเจริญ : ลงพื้นที่ติดตามโครงการสนับสนุนเงินทุน
เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
 
 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ำ ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง จำกัด โดยสหกรณ์ได้รับเงินกู้ตามโครงการฯ เป็นจำนวน 850,000 บาท เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ทำสัญญาและจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการครบแล้ว ขณะนี้สมาชิกอยู่ระหว่างขุดเจาะบ่อบาดาล และจัดหาอุปกรณ์เพื่อสร้างระบบน้ำในพื้นที่ของตนเอง

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage