สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสพ. 2 สนับสนุนลำไย 2.5 ตัน กระจายผลไม้สหกรณ์สู่ชมชนใน กทม.

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 08:28 น.
 235
UploadImage


 
สสพ. 2 สนับสนุนลำไย 2.5 ตัน กระจายผลไม้สหกรณ์สู่ชมชนใน กทม.
 
            สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สนับสนุนการกระจายผลไม้ ภายใต้ “โครงการกระจายผลไม้สหกรณ์สู่ชมชนในเขตกรุงเทพมหานคร"  ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ซึ่งประสาน รวบรวมการสั่งซื้อลำไย จากบุคลากรของสำนักงานฯ และขบวนการสหกรณ์ในเครือข่ายพื้นที่ 2  ให้ได้บริโภคลำไยสดพันธุ์อีดอ เกรด AA จากสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความสด หวาน เนื้อแน่น กรอบ อร่อย มาตรฐาน GAP โดยใช้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เป็นศูนย์กระจายสินค้า (CDC) และนำไปกระจายไปสู่ผู้บริโภค ในขบวนการสหกรณ์เครือข่ายของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563  ซึ่งบรรจุตะกร้าละ 3 กิโลกรัม ราคา 150 บาท  จำนวน 850 ตะกร้า รวม 2,550 กิโลกรัม

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage