สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

ประชุมหารือร่วมกับสหกรณ์จังหวัด สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และพบปะสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค (ภาคกลาง)

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 842
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กำหนดจัด โครงการคณะกรรมการ / ผู้ตรวจสอบกิจการ / ที่ปรึกษาฯ
 
ประชุมหารือร่วมกับสหกรณ์จังหวัด สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และพบปะสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค (ภาคกลาง)
 
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
 
ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 
ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์  สายส่งเสริม
โทรศัพท์ 0 2669 3254-62 ต่อ 1457
โทรสาร 0 2241 1047
E-mail : cltthailand@gmail.com
Line Official : @clt.coop
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกไฟล์แนบ