สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลสหกรณ์ รุ่นที่ 1 หลักสูตร "รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล"

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 01 ก.ค. 2563 เวลา 10:41 น.
 597
UploadImage

1 กรกฏาคม 2563
นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลสหกรณ์ รุ่นที่ 1 หลักสูตร "รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล" (New normal) โดยมีนายณรงค์ สุขโท้ กรรมการ สสท.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และมีนายวิจิตร จะโจจร  รองผู้อำนวยการ สสท.กล่าวรายงาน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลสหกรณ์ หลักสูตร "รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล" (New normal) ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 3 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจการค้าของสหกรณ์วิถีใหม่ หรือ New normal ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะเน้นเรื่องการตลาดและการค้าขายออนไลน์  โดยสันนิบาตสหกรณ์ กำลังเร่งดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกรณ์สมาชิกและเว้บไซต์ใหม่เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจการค้าของสหกรณ์ และสร้างโอกาศช่องทางจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 

โครงการดังกล่าวฯ  มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง วิธีขายออนไลน์ยุค New normal , เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อการตลาดและวิธีการทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ , โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสหกรณ์เชิงการค้าออนไลน์  รวมถึงวิธีการเข้าเว้บไซต์ใหม่ของสันนิบาตสหกรณ์ เพื่อรองรับระบบการค้าออนไลน์   ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

UploadImage