สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

“การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชาระ” รุ่นที่ 2

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 628
การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท
 
หลักสูตร “การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชาระ” รุ่นที่ 2
 
ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2563
 
หมดเขตส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย :
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ และบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน
 
สอบถามเพิ่มเติมที่ :
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกไฟล์แนบ