สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลย : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนแก้วมังกร ของเกษตรกร อำเภอภูเรือ

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 12:07 น.
 1043
UploadImage
 
เลย : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนแก้วมังกร ของเกษตรกร อำเภอภูเรือ
 
นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบให้นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสวนแก้วมังกรอำเภอภูเรือ ณ แปลงเรียนรู้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่แก้วมังกร ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย และได้ให้แนวคิดเรื่องการจัดการ ณ แปลงเรียนรู้กลุ่มแปลงใหญ่แก้วมังกร บ้านนาขามป้อม ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีนางกิตติกา ศรีบุรินทร์ เป็นประธานกลุ่มเกษตรกร
 
ตำบลร่องจิก มีพื้นที่ราบสลับภูเขา มีอากาศหนาวเย็นสบายตลอดปี สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด เช่น แก้วมังกร เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ สับปะรด ข้าว ข้าวโพด ยางพารา ฯลฯ ปัจจุบันผลไม้ที่นิยมปลูกมาก ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของตำบล ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวอำเภอภูเรือ โดยเฉพาะตำบลร่องจิตเป็นอย่างดีคือ แก้วมังกร มีพื้นปลูกแก้วมังกรมากที่สุดในจังหวัดเลย ประมาณ 2,500-3,000 ไร่ ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่น เฉพาะพื้นที่ คือ มีรสชาติอร่อย หวานกรอบ เนื้อแน่นน้ำหนักดี ผิวสวย เปลือกหนา สามารถเก็บไว้ได้นาน ปัจจุบันเกษตรกรในอำเภอภูเรือหันมาปลูกแก้วมังกรกว่า 8,000 ราย ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีไร่ละ 9-10 ตัน สร้างรายได้ให้กับชาวตำบลร่องจิกและเกษตรกรอำเภอภูเรือปีละประมาณ 700-800 ล้านบาท
 
ทั้งนี้ นายวิทยา วัฒนวิเชียร พร้อมคณะ ยังได้เข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำเรื่องการเชื่อมโยงตลาด ณ สวนแก้วมังกร นายจอม สอนจันทร์ ต.สานตม อำเภอภูเรือ จ.เลย เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรต่อไป

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage