สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

“นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร” จังหวัดพิษณุโลก

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 16:14 น.
 432
UploadImage
 
“นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร”
จังหวัดพิษณุโลก
 
วันนี้ (22 มิ.ย.63)  นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายประทีป  จตุรพงศธร  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรในเขตอำเภอวังทอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้คนรุ่นใหม่มีอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคงตามนโยบายรัฐบาล  ณ สวนไผ่บงหวาน ม.6 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 
วรนุช  มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก