สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญ : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ การเลี้ยงและแปรรูปสุกร

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 20 มิ.ย. 2563 เวลา 12:52 น.
 283
UploadImage
 
 
อำนาจเจริญ : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ การเลี้ยงและแปรรูปสุกร
 
วันที่  17  มิถุนายน  2563  นายทวีภัทร  เหล่าบรรเทา  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยนายสุริยัน  ทองธรรมชาติ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  และนายสวน  เพ่งพิศ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อจัดทำข้อมูลของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่เลี้ยงสุกร  และสำรวจความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา จำกัด เพื่อบูรณาการในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยง และแปรรูปสุกร

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage