สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนุนคนรุ่นใหม่กลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกรรม (พิษณุโลก)

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 20 มิ.ย. 2563 เวลา 12:25 น.
 594
UploadImage
 
หนุนคนรุ่นใหม่กลับบ้าน  สานต่ออาชีพเกษตรกรรม (พิษณุโลก)
 
วันนี้ (19 มิ.ย.63)  นายสมศักดิ์  กรีธาธร  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 17,18  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ในเขตอำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนายพิพัฒน์ พุ่มอยู่  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ  ณ แปลงสาธิตสวนสมุนไพร  ม.6  ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.
 
นายสมศักดิ์  กรีธาธร  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 17,18  กล่าวว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีนโยบายส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เพื่อทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่มีเกณฑ์อายุสูงขึ้น โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร  เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานของสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทั่วไป หันกลับมาสานต่ออาชีพเกษตรกรรมของครอบครัว  ได้มีโอกาสกลับมาดูแลครอบครัวและอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฯ สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ของแต่ละอำเภอจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเสริมทักษะด้านอาชีพตามความถนัดและความสนใจของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  เพื่อส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงต่อไป
 
โดยเข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและพบปะพูดคุยกับนายนิรันดร์  ปันทะนันท์  ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  ซึ่งได้ลาออกจากงานประจำ ภายหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19  จึงหันกลับมาอยู่บ้านเพื่อสานต่ออาชีพเกษตรของครอบครัว  ซึ่งมีความสนใจด้านการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน โดยได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการนำ “ฟักข้าว” พรรณไม้ท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรจากฟักข้าวใช้บำรุงผิวพรรณเพื่อการจัดจำหน่าย  ซึ่งมีใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากองค์การอาหารและยา ส่วนสรรพคุณของฟักข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิดริ้วรอย ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพผิวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังโชว์ผลงานที่ได้ทดลองผลิตสบู่สมุนไพรจากธรรมชาติอื่นอีก กว่า 5 ชนิด เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด   
 
สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผู้สมัครมีความมุ่งหวังที่จะได้รับการสนับสนุนช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดสินค้าให้แพร่หลาย  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนแนวทางการช่วยเหลือผ่านสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพียงพอไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไป 

 
UploadImage
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


วรนุช  มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก