สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญ : ประเมินผลกิจกรรมการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชี ในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 20 มิ.ย. 2563 เวลา 12:12 น.
 538
UploadImage

อำนาจเจริญ : ประเมินผลกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชี
 
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายทวีภัทร  เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเข้าตรวจประเมินผลกิจกรรมการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชี ในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง อำเภอชานุมาน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ


 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage