สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.เข้าประชุมชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 13:54 น.
 742
UploadImage
11 มิถุนายน 2563
นายปรเมศวร์​ ​อินทรชุมนุม​ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย​ (สสท.)​ พร้อมด้วย พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสันห์สกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสค.) และ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าประชุมชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
 ณ​ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา