สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

เทคนิคปฏิบัติการด้านการเงินอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 08 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 829
เทคนิคปฏิบัติการด้านการเงินอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2
 
ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563
 
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 มิถุนายน 2563
 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน และบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 50 คน
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกไฟล์แนบ