สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กระจายเกลือทะเล จากจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 09 มิ.ย. 2563 เวลา 19:38 น.
 635
UploadImage


 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กระจายเกลือทะเล จากจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2
 
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต. อนุพันธ์ ฉัตรศรีพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกระจายเกลือทะเล จากจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือ จำนวน 13,490 กิโลกรัม มูลค่า 71,555 บาท กระจายสู่ผู้บริโภค ในจังหวัดพิจิตร โดยขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดพิจิตร จำนวน 36 แห่ง โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage