สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 08 มิ.ย. 2563 เวลา 19:39 น.
 438
UploadImage

 
 
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร
 
วันนี้ (8 มิ.ย.63)  นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายประทีป  จตุรพงศธร  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ในเขตอำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อชี้แจงโครงการ/แนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้แก่ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรวัดโบสถ์ จำกัด และผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาให้คนรุ่นใหม่มีอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง ภายใต้การกำกับดูแลของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ต่อไป  


 
UploadImage

UploadImage
 
วรนุช  มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก