สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อนุมัติเงินกู้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาฯ 9.4 ล้านบาท

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 06 มิ.ย. 2563 เวลา 19:00 น.
 488
UploadImage
 

อนุมัติเงินกู้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาฯ 9.4 ล้านบาท
 
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 ระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีมติอนุมัติคำขอกู้เงินให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 14 แห่ง เป็นเงิน 9,400,000 บาท เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้เงินกู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดสระเก็บน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล รายละ 50,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage