สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 06 มิ.ย. 2563 เวลา 18:51 น.
 514
UploadImage

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 
            วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายชวลิต รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางผ่องศรี รวมสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ฯ ร่วมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมงาน

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage