สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่พบปะสมาชิกสหกรณ์และติดตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 04 มิ.ย. 2563 เวลา 10:53 น.
 578
UploadImage

สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่
พบปะสมาชิกสหกรณ์และติดตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
 
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนางสาวเพ็ญวรรณ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา ลงพื้นที่พบปะสมาชิกสหกรณ์และติดตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และตรวจเยี่ยมโรงเรือน พร้อมแนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสมาชิกสหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2563 ในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนา ณ ตำบลนาป่าเเซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage