สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) (กำแพงเพชร)

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 20:37 น.
 365
UploadImage
 
เข้าร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
 
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายชวลิต  รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางผ่องศรี  รวมสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมเปิดศูนย์เทศโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation Center : AIC) และประชุมผ่านระบบ (Application Zoom) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งถ่ายทอดจาก ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage