สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกจ.สมุทรสาคร จับมือ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดทำแผนพัฒนาจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 20:17 น.
 500
UploadImage

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร
จัดทำแผนพัฒนาจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้  นายธราธร ขันเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมคณะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ณ จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมรับฟังและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างพร้อมเพรียงกัน

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage