สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การจำหน่ายทรัพย์สินครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และเลิกใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด (ยื่นซองประมูล)

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 10:52 น.
 698
UploadImage
 
เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง