สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอาหารและร่วมแจกเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID – 19

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 08:17 น.
 494

UploadImage
จัดอาหารและร่วมแจกเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID – 19
 
 
 
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายสุรพันธ์ เสาวภาคสุข นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ นายกฤษฎ์ จารุชาต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร โดยมีพระครูศรีรัตนวิเชียร เจ้าอาวาสวัดท่าบัวทอง เจ้าคณะตำบลวังจิก พร้อมด้วยจิตอาสาจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมการแจกจ่ายอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ วัดท่าบัวทอง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับการแจกจ่ายอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน จัดขึ้นทั้งหมด 5 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยแต่ละวันจะสลับหมุนเวียนเมนูตามความเหมาะสม

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage