สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

“วันดื่มนมโลก World Milk Day ประจำปี 2563”

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 08:07 น.
 481
UploadImage
 

“วันดื่มนมโลก World Milk Day ประจำปี 2563”
 
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิจิตร และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมวันดื่มนมโลก World Milk Day ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ "สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคได้ หลากหลายเมนู" ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ หมู่ 4 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีนายอภิชาติ ศรีม่วง นายอำเภอตะพานหิน เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage