สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 13:04 น.
 517
UploadImage

 
โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย
 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดเลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 โดยให้บริการความรู้และข่าวสารการสหกรณ์ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการออมด้วยการใช้กระบอกออมสินไม้ไผ่รวมทั้งมอบเงินหยอดกระปุกให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม พร้อมร่วมมอบถุงเครื่องอุปโภค บริโภค เสื้อกันหนาว และหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ณ บริเวณจุดแลนด์มาร์คผานกเค้า ตำบลผานกเค้าอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้


 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
อรดา เข็มจันทร์  ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย