สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร ปี 2563

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 08:01 น.
 575


UploadImage

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร ปี 2563

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาววราพร ฤทธิ์เดช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าเยี่ยมและประเมินความพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอทับสะแก และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 10 ราย  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรจากรุ่นพ่อแม่ ได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น และต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ให้หันมาประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage