สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 07:54 น.
 702
UploadImage
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2563
ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด โดยมีนางสาวธิติญา จิตมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นายไพรัตน์ ฉิมม่วง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส และคณะกรรมการของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage