สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหประกันชีวิตมอบสินไหมทดแทน

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 08:27 น.
 527
 
UploadImage

 
ร้อยตำรวจเอก ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เป็นตัวแทนจาก บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของ ร้อยตำรวจเอก สมพงศ์ สุดฉิม จำนวน 1,388,800 บาท สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ที่เสียชีวิตและไว้วางใจให้สหประกันชีวิตจัดสวัสดิการประกันชีวิตให้  โดยมีนายพรเทพธำรงศ์  ทวนทอง ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด และคณะจาก บมจ.สหประกันชีวิต พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จังหวัดตรัง วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
 
UploadImage