สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ผ้าไหมแพรวา

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด 173 หมู่ 5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 คุณนงค์ลักษณ์ ศรีบุญจันทร์ โทร. 095-6491115
601
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450