สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ผ้าไหมมัดหมี่ลายโบราณ

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด 760 หมู่ 1 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170 คุณวานิตย์ เกินชัย โทร. 097-3343760 , 044-891144
906
ราคา 2,500 บาท
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450