สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด 2 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 นายกิตติธัช ณ วาโย โทร. 082-4369969
1,310
รองเท้าบูท P-VEA วัสดุจากยางธรรมชาติ
รองเท้าบูทอาจดูเหมือนรองเท้าบูททั่วไป แต่วัตถุดิบไม่เหมือนใครแน่นอน เพราะเราใช้ยางธรรมชาติจากเกษตรกรโดยตรง ผลิตด้วยฝีมือคนไทย ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนจากน้ำยางสดแปรรูปกลายมาเป็นรองเท้าบูท ภายใต้แบรนด์ P-VEA (พีเวีย) เราจึงมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราว่าต้องดีที่สุด เพราะเราคือเบอร์ 1 ในไทย


ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450