สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 890/16 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 คุณมลธิชา ลบยิ้ม โทร. 083-9603328
574
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพื่อสุขภาพ คนรักสุขภาพห้ามพลาด บำรุงร่างกาย สายคลีนห้ามพลาด
ราคา 70 บาท

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450