สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


กาแฟเดอลอง

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
890/16 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 คุณมลธิชา ลบยิ้ม โทร. 083-9603328
657
กาแฟเดอลอง กาแฟดำผสมข้าวสังข์หยดคั่ว จากพัทลุง หอม กลมกล่อม อุดมคุณประโยชน์จากข้าวสังหยดคั่ว คนรักสุขภาพ คอกาแฟดำ ห้ามพลาด
ราคา 90 บาท

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450