สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


กาแฟสมุนไพร เอชที 7 in 1

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
890/16 ถ.บรมไตรโลกนารถ2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 คุณมลธิชา ลบยิ้ม โทร. 083-9603328
840
กาแฟ เอชที สูตรสมุนไพรไม่ผสมน้ำตาล ใช้ ชูคราโลสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
ใช้สารสกัดจาก มะขามป้อม ใบแปะก๊วย มะรุม ดอกคำฝอย ใบหม่อน
ราคา 125 บาท

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450