สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


นมพาสเจอร์ไรส์/นมยูเอชที

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 400 หมู่1 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 คุณกานติศา เหมากระโทก โทร. 089-2864233
777
สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจากเกษตรกรสมาชิก ปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตนมโรงเรียนและนมพานิชย์ รวม 4 รส คือ รสจืด รสหวาน รสสตอเบอร์รี่ และรสช็อกโกแลต
โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว และใช้ชื่อตราผลิตภัณฑ์ คือ "นมโค-ราช และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 สหกรณ์ได้ก่อสร้างโรงงาน ยู เอช ที กำลังผลิต 4,500 ลิตร ต่อชั่วโมง


ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450