สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


นมพาสเจอร์ไรส์/นมยูเอชที

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 400 หมู่1 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 นางกานติศา เหมากระโทก โทร 089-2864233
15

สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจากเกษตรกรสมาชิก ปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตนมโรงเรียนและนมพานิชย์ รวม 4 รส คือ รสจืด รสหวาน รสสตอเบอร์รี่ และรสช็อกโกแลต

โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว และใช้ชื่อตราผลิตภัณฑ์ คือ "นมโค-ราช และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 สหกรณ์ได้ก่อสร้างโรงงาน ยู เอช ที กำลังผลิต 4,500 ลิตร ต่อชั่วโมง

 

ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0-2669-3254 ต่อ 1026