สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


เต้าหู้ไข่ไก่

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด 165 ม.5 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 คุณสายฝน แสงใส โทร 081-8848186
18

เต้าหู้ไข่ไก่

สินค้าเพื่อสุขภาพ สดใหม่ใส่ใจผู้บริโภค

 

ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0-2669-3254 ต่อ 1026