สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


เต้าหู้ไข่ไก่

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด 165 ม.5 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 คุณสายฝน แสงใส โทร. 081-8848186
698
เต้าหู้ไข่ไก่
สินค้าเพื่อสุขภาพ สดใหม่ใส่ใจผู้บริโภค


ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450