สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


น้ำตาลมะพร้าวบางคนที

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด 52 หมู่8 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 นายรุ่งธรรม เล็กสุวรรณ์ โทร 081-7269215
16
น้ำตาลมะพร้าวโบราณ ส่วนผสมจากธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน
 

ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0-2669-3254 ต่อ 1026