สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ไซรัปน้ำตาลมะพร้าว

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด 52 หมู่8 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 คุณรุ่งธรรม เล็กสุวรรณ์ โทร. 081-7269215
864

ไซรัปน้ำตาลมะพร้าว
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปจากมะพร้าว ผ่านกระบวนการเคี่ยวน้ำตาลแบบโบราณ
น้ำตาลจึงมีความหอม หวาน มัน ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารทั้งคาวและหวาน


ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450