สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ไซรัปน้ำตาลมะพร้าว

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด 52 หมู่8 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 นายรุ่งธรรม เล็กสุวรรณ์ โทร 081-7269215
18

ไซรัปน้ำตาลมะพร้าว

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปจากมะพร้าว ผ่านกระบวนการเคี่ยวน้ำตาลแบบโบราณ

น้ำตาลจึงมีความหอม หวาน มัน ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารทั้งคาวและหวาน


 

ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0-2669-3254 ต่อ 1026