สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


กระเป๋าผ้าแฮนด์เมด

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรร์การเกษตรบางพลี จำกัด (สหกรณ์กระเป๋าผ้าธนัชพร) 147/830 ม.1 เธียรเกษม ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 คุณธนัชพร วงศ์เจริญ โทร. 087-8141259
1,266
ติดต่อประสานงาน : 
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450