สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


เครื่องประดับชุบเงินทองนาก

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด (กลุ่มอาชีพสหกรณ์ธำรงค์รักษ์สำโรงเหนือ) 287/4 ม.9 ถ.สุขุมวิท 109 ซอยสันติคาม ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 คุณวสุธิดา วัฒนผาสุก โทร. 084-0081272
102
เป็นเข็มขัดโบราณลายเพขรชราที่ขายดีที่สุด เป็นที่อนุรักษ์ของคนโบราณมาเป็นเวลาช้านาน กว่า 200 กว่าปี ถ้าเมื่อมีการสวมใส่แล้วจะนึกถึงคุณเพชรชรา ลวดลายสวยงาม ทนทาน

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450