สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


เครื่องประดับชุบเงินทองนาก

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ธำรงค์รักษ์สำโรงเหนือ 287/4 ม.9 ถ.สุขุมวิท 109 ซอยสันติคาม ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 คุณวสุธิดา วัฒนผาสุก โทร 084-0081272
44
เป็นเข็มขัดโบราณลายเพขรชราที่ขายดีที่สุด เป็นที่อนุรักษ์ของคนโบราณมาเป็นเวลาช้านาน กว่า 200 กว่าปี ถ้าเมื่อมีการสวมใส่แล้วจะนึกถึงคุณเพชรชรา ลวดลายสวยงาม ทนทาน

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240